امروز داشتم مطلبی در مورد فرکانس و ثروت آفرینی گوش میکردم و میخوندم ....
چندین راه کار داشت میگفت ...
چیزایی که تو همه فایلهای انگیزشی میشه پیداش کرد و امثالی مثله آزمندیان با بالا و پایین پریدن روی سن برات خیلی جذاب میگن ....
قطعا وقتی شماها هم مطلب آموزشی و این فایل ها رو گوش میکنید میرید تو فکر و مطابقت دادن با زندگی خودتون ....
یه جایی از بین اون چندتا نکته یه چیزی خیلی توجهم رو جلب کرد و بردم به خاطراتم ...
میگفت آدم باید تحسین گوی چیزای طبعیت و چیزهای خوشگل باشه و بتونه از اونا لذت ببره ....
وقتی شنیدم دقیقا به حدود ۱ تا ۲ سال پیش برگشتم ...
برگشتم به اینکه میدیدم وقتی پاییز مثلا میشه ملت دو هزارتا مطلب برا پاییز میگن و عشق میکنن با این فصل ...
دوتا لکه بارون میاد و کلی حال میکنن ...
اما قسمت تاسف بارش این بود که میدیدم چند وقته از این چیزا لذت نبردم ینی تو موقعیتی نبودم که بخام لذت ببرم ...فکر میکردم دلیلش رو پیدا کنم ....
اما چیز خاصی به ذهنم نرسید فقط تنها چیز ترتیب اولویت های زندگیم بودش ....
اگه ایشالله تو این چند روز فرصت کنم در مورد اولویت ها و چیزهای مهم توش قطعا خواهم نوشت و اولویت های خودمم رو هم میگم اما فعلا علی الحساب این تصویر مقدمه ای برای لذت بردن بودش البته که کم کم باد شروع کنم و بیشتر بهش توجه کنم ...