از انتشار آخرین مطلب در اینجا بیش از 16 ماه گذشته و هر روز و هر ماهی که گذشت تصمیم بر نوشتن داشتم اما به بهانه های زیادی کنار گذاشتم. از بی میلی خودم و حجم زیاد اتفاقات این مدت.

اگه بخوام که خلاصه ای بگم از اتفاقات گذشته ، نیمی از اون فقط گذران زندگی بوده اما اتفاق بسیار خوشایند اون ، تصمیمی بود که سالهاست میخواستم عملیاتی کنم اما نشد ( گاهی وقتا فک میکنم نمیخاستم و یا ... ) و اون کار هم قطعا مربوط به کسب و کارم بوده.

کسب و کاری که سالها دوست داشتم اونجوری که میخام جلو بره اما با توجه به شرایط محیط ، مسیری دیگه رو رفت اما موفق برای خودش و دوست نداشتنی برای شخص من .