بدون شک یکی از بهترین لحظه های من تو زندگیم همین ارتباط برقرار کردن با حیوانات هست ...

حیواناتی که لطف و محبت خیلی زیاد اونا رو به هوس نمیندازه و قطعا اونا هم یه جوری محبت خودشون رو بهت نشون میدن ...

ایشونی که میبینید دوقولو هستن و اون یکی قلش یکم زرنگتر هست و یکم گاز میگیره اما چیزی که برام خیلی جالب بود روز اولی که میخاستم بهشون غذا بدم دربرابر مادرشون قرار گرفتم و اونم به طبع غریزه اش از خودش و بچه هاش دفاع کرد و با چندتا حرکت منو ترسوند و از خودشون دورم کرد اما بعدا وقتی به نیتم پی برد و دید که آسیی قرار نیست بهشون برسونم خیلی راحتتر غذا رو از دستم پذیرفتن ....

اما یه چیزی که بین دوستام خیلی میبینم اینه که میگن که حیوانات رو دوست ندارن اما به نظرم اونا هیچ وخت دست کشیدن به سر یک حیوان یا یک پرنده و اینکه اون حیووون برا چند ثانیه به تو نگاه میکنه رو تجربه نکردن و مهم اینکه شاید امن ترین جا برا ابراز محبت همین در برابر حیوانات باشه ...

زیاده گویی نمیکنم...

گربه