داشتم وبلاگ محمد رضا شعبانعلی رو میخوندم که به این عکس برخورد کردم . برام جالب بودش.

جالب از این بابت که این نمونه اعتراض های خودجوش مردمی نه براشون حبص داره و نه پلمپ مکان و نه هزاران محدودیت اما در کشوری اسلامی مثل ما ....