امروز داشتم به تاریخ مطالب نگاه میکردم و دیدم آخرین مطلب ما 31 اردیبهشت هست ...
تو این مدت موضوعات خیلی خوبی برای نوشتن داشتم و اما هیچ وقت فرصت نشد که بتونم براش بنویسم ...
پارسال آخرای سال داشتم میگفتم که سال 95 چقدر سال سختی بود . اما دیدم مثله اینکه سختی پارسال بچه بازی بوده ...
اطرافیان میگن که تو این چند ماه قشنگ استخون ترکوندم ...
شب بیداریهای خیلی زیاد ... ماکزیمم روزی 5 یا 6 ساعت خوابیدن ...
تفریحات به شدت کم ...
شاید فقط چند ساعت ورزش کردن تو هفته یکم روپا نگهم داشته...
بگذریم ...
دلم خیلی برای اینجا تنگ شده بود و الانم دلتنگ نوشتن هستم...
امیدورام توی هفته پیش رو بتونم کمی برا اینجا وقت بزارم ....