گاهی وقتا که خیلی از دست کسی عصبی میشم به شدت اینکه طرف رو بخوام لهش کنم و از روش رد بشم همیشه به زور به خودم تو اون لحظه یاداوری میکنم رضا زمین گرده 
یه زمانی با تو خوب بودن الان خلاف تو هستن 
همین یکم ارومم میکنه ....

اینم اینجا نوشتمش تا لااقل یکم تو وضعیت الانم ار ومم کنه

یکی چیز دیگه هم که بهش رسیدم اینه که هر چی آدم نفهم تر و سن و سالش بزرگتر باشه مردم بیشتر قبولش دارن.

زمین گرد است