بعضی مواقع گاها دلت نمی خواد چیزایی رو تجربه کنی اما وقتی تو یه لحظه پیش میاد بعدش که میشینی با خودت حرف میزنی میفهمی که تجربش لذت بخشی بوده ....

یکی از این تجربه ها رو چند روز پیش داشتم ...

یه توفیق اجباری و یه سفر لذت بخش ....

اونم با سالار جاده هااااااا

اولش برام سخت بود ، هم جاده ای که باید طی میشد و هم ماشین ....

و از همه مهمتر یه جایی داشت قلقلک میداد که اولین تجربه سفر با این ماشین رو داشته باشم....

مسیری که قرار بود طی بشه حالت عادیش حدود 3 ساعت طول میکشید اما با جناب سالار حدود 6 ساعتی داشتیم میمدیم ....

لذت بخش بودن این سفر این بودش که راننده اهل حرف و بیابون بود ...

کل مسیر از خاطرات و تجربیات 25 سال شوفریش میگفت برامون....

چیزایی که دیده بود و لحظات تلخ و شیرین ....

برام خیلی جذاب بود حرفاش ....

کمتر جایی شنیده بودم....

طرف مقابلم آدم تحصیل کرده نبود اما اهل تجربه بود.... همه چیز رو دیده بود...

یه جایی تو یه مسیر خلوت داشت میگفت شوفر بیابون اهل صبر و گذشت هستن ....برام خیلی ملموس نبود کلمه گذشت....

چند ساعتی گذشت و رسیدیم به یه مسیر که جاده خیلی باریک بود و دوتا ماشین بیشتر از بغل هم رد نمیشدن ( یکی مسیر رفت و دیگری برگشت )

اینجا کلمه گذشت رو فهمیدمش که چیه !

یه جاهایی راننده عقبی سبقت میگرفت و راننده جلویی وقتی میدید داره میاد خودش میکشید کنار و راه میداد به راننده پشت سری ...

نه یه بار بلکه کل اون مسیر ....

همه قانون ماشین سنگین رو میدونستن و همشون اون کلمه گذشت رو درک کرده بودن....

..

یه اتفاق شیرین خوب دیگه که خیلی لذت بردم دیدم در مورد زمان غذا خوردن بودش....

یه رستوران بین راهی ...

تاریک و البته کمی زوار در رفته .پس توقع بالایی نداشته باشید ازش...

وقتی نشسته بودیم داشتم به در و دیوارش نگاه میکردم و صاحب رستوران و ناخودآگاه رفتم تو فکر این که کار حضرت فیل هست که بخای یکم به این مشتری مداری یاد بدی و اصلا طرف به این چیزا اعتقاد نداره ...

دهه ها هست هفت جد و آبادش داره این کار رو انجام میده و الان هم به سبک همون قبلی داره میره جلو ...

خب این فکرها رو داشت مرور میشد تو ذهنم که یهو اون بچه شاگرد جارو رو دست گرفت و شروع به جارو کشیدن کرد....

اوسا هم یهو از ته سالن داد زد که بچه وقتی مشتری نشسته کسی جارو نمیکشه ....

وقتی که شنیدم حرفش رو و ابراز شرمندگی شاگرد رو دیدم پیش خودم گفتم نه بابا اینم یه چیزایی رو بهش اعتقاد داره ...

اما اگه بی انصافی نکنم واقعا غذاش خوشمزه بود و اصلا به ظاهر اون رستوران فکستنی نمی خورد....