یکی از جاهایی که دوسش دارم این صفحه هستش...

امشب داشتم این عکس رو میدیدم تو صفحش و پیش خودم به نوع لذتی که اینا میبرن و ما میبیریم فکر میکردم....

نمیدونم شاید از اونایی که این کار رو میکنن نسبت به ماهایی که از بیرون نگاش میکنیم انقدر هم ذوق نکنند ، دقیقا مثله ماهایی که هزاران چیز داریم و از بغلش بی تفاوت رد میشیم ....

اگه فرصت کردید، یه سری به عکساش بزنید ، حس خوبی به آدم میده...

بچه فیل